VISA APPROVAL LETTER/CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

APPLICATION OBJECTS – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Apply to all foreigners living outside Vietnam who want to enter Vietnam.

Áp dụng cho tất cả khách hàng đang lưu trú ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam.

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

1. Information on the traveler’s passport photo page (1) 1. Thông tin mặt hộ chiếu (1)
2. Entry date into Vietnam (2) 2. Ngày nhập cảnh vào Việt Nam (2)
3. Type of visa (3) 3. Loại visa (3)
4. Place where your Visa was picked up (4) 4. Nơi nhận visa (4)

PLACE WHERE YOUR VISA WAS PICKED UP/ NƠI NHẬN VISA

AT AIRPORT

  • Declare information on application form for visa issuance, Photo stickers 4 x 6 (cm)

>> Khai thông tin vào Tờ khai đề nghị cấp thị thực vào Việt Nam, có Dán ảnh 4 x 6 (cm)

  • Produce original Passport + VISA APPROVAL LETTER

>> Xuất trình hộ chiếu gốc + Công văn nhập cảnh lấy visa du lịch tại nơi nhận visa

  • Submit goverment fee : 25$ for single-entry visa, 50$ for Multiple-Entry Visa 

>> Nộp phí nhà nước: 25$ cho visa loại 1 lần, 50$ cho visa loại nhiều lần

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

3-5 working days (excluding the submission day)

3-5 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

>>> TƯ VẤN THÔNG TIN VÀ PHÍ LÀM HỒ SƠ LIÊN HỆ 

Công ty TNHH BAY CAO VÚT

Địa chỉ: 23 Ngô Thì Sĩ, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: +84 966 111 847/Zalo, WhatsApp (Mr Thuan)

Bank Account: MB Bank (Military Bank): 10010101989 BUI MINH THUAN

Email: sendathanhtravel@gmail.com

http://www.sendathanh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *